Instituto Europeo de Hidroterapia de Colon Instituto Europeo de Hidroterapia de Colon ENGLISH Instituto Europeo de Hidroterapia de Colon FRANÇAIS Instituto Europeo de Hidroterapia de Colon DEUTSCH Instituto Europeo de Hidroterapia de Colon РУССКИЙ


HJEMMESIDENS POLITIK

GENERELLE BETINGELSER

Disse er de Generelle Betingelser som regulerer brugen af Hjemmesiden www.hidroterapiadecolon.es som det Europæiske Institut for Vandterapi af Tyktarm® stiller til rådighed som Bruger:

Brugen af Hjemmesiden formoder den fulde accept fra Brugeren af alle de Generelle Betingelser for brugen af Hjemmesiden gældende i det øjeblik hvor Brugeren går ind på hjemmesiden, hvorfor man i tilfælde af ikke at være enig, ikke bør bruge Hjemmesiden. Det Europæiske Institut for Vandterapi af Tyktarm® forbeholder sig retten til at ændre, i hvilket som helst øjeblik, de aktuelle Generelle Betingelser for Brugen, samt andre generelle eller særlige betingelser, bestemmelser for anvendelse, instruktioner eller meddelelser som følge af anvendelsen. Ligeledes, forbeholder man sig retten til at suspendere, afbryde eller stoppe driften af Hjemmesiden, til ethvert øjeblik og uden forudgående besked.

Indholdene inkluderet på hjemmesiden www.hidroterapiadecolon.es er leveret med god tro med information fra Instituttets interne og eksterne kilder; på grund af denne omstændighed og den store mængde information disponible, er det muligt at nogle af de tilgængelige oplysninger eller tekster ikke vil være fuldstændigt opdateret, selvom vi yder de største anstrengelser for at det skal være tilfældet.

Tillige, det Europæiske Institut for Vandterapi af Tyktarm® vil om ingen omstændigheder være ansvarlig, hverken på indirekte eller subsidiært vis, for produkter eller services leveret eller udbudt igennem andre personer eller virksomheder, eller for indhold, informationer, kommunikationer, meninger eller ytringer af hvilken som helst art, medført eller udledt igennem tredjeparter og som måtte være tilgængelige igennem eksisterende forbindelser og links på hjemmesiderne på www.hidroterapiadecolon.es. Både adgangen til omtalte hjemmesider og brugen som kan foretages af informationen og indholdene inkluderet af de samme, udføres under eksklusiv ansvarlighed af vedkommende som realiserer dette. Det Europæiske Institut for Vandterapi af Tyktarm® reserverer retten til at starte sagsanlæg som man finder passende og kræve, i hvilket som helst øjeblik, hvad angår skader eller tab udledt fra uberettiget brug af disse kendemærker.

Adgangen til hjemmesiden www.hidroterapiadecolon.es hvad angår Brugerne er frivillig og gratis.

Adgangen, navigationen og brugen af hjemmesiden for det Europæiske Institut for Vandterapi af Tyktarm® er Brugerens ansvar, hvorfor denne forpligter sig til at bruge indholdene på en påpasselig, korrekt og lovlig måde.


POLITIK OM BESKYTTELSE AF PRIVATE OPLYSNINGER

I henhold til bestemmelserne i Ley Orgánica 15/1999 vedrørende Beskyttelse af Persondata, GIO TAOMI SL informerer dem om at oplysningerne som de kan levere til os, vil udgøre en del af en database af personlig karakter behørigt indført i det Generelle Register for Beskyttelse af Oplysninger, ansvarlig denne enhed, med det formål at administrere kommunikationen som man ville være i stand til at have med denne enhed. I tilfælde af at de ønsker at udøve den ret som bistår dem vedrørende adgang, berigtigelse, annullering og indsigelse, ret en skriftlig henvendelse til GIO TAOMI SL, C./ Víctor de la Serna 22, MADRID 28016 eller send en e-mail til  [email protected] sammen med et juridisk gyldigt bevis, samt fotokopi af D.N.I. og med indikation i emne "BESKYTTELSE AF OPLYSNINGER". 

Oplysningerne som de giver os, såsom navn, efternavne, telefonnr. eller e-mail, er fuldstædige fortrolige og vil kun blive brugt eksklusivt til at tjene dem og opfylde deres formål. Disse oplysninger vil under ingen omstændigheder blive overdraget eller solgt til tredjeparter.

Specifikt, det Europæiske Institut for Vandterapi af Tyktarm® informerer til brugerne af hjemmesiden www.hidroterapiadecolon.es, at deres personlige oplysninger kun vil kunne indhentes til deres behandling når disse er passende, relevante og ikke excessive i forhold til det fagområde og de bestemte formål, udtrykkelige og legitime for det som de er indhentet til. De vil blive annulleret når de ikke længere er nødvendige eller relevante til omtalte formål, eller når indehaveren anmoder om det, ved udøvelse af sin ret om annullering.


POLITIK FOR COOKIES

Hjemmesiden www.hidroterapiadecolon.es bruger "cookies", små tekstfiler som bliver genereret på Brugerens computer under navigationen på Hjemmesiden. Cookies bliver brugt med det formål at opnå statistisk information vedrørende Hjemmesiden og analysere brugernes adfærd. Den indhentet information er fuldstændig anonym, og kan under ingen omstændigheder blive forbundet med en konkret og identificeret Bruger. Denne information tillader det Europæiske Institut af Vandterapi af Tyktarm® at tilpasse sig og forbedre sine services til Brugerens interesse. Dog, kan Brugeren hvis man ønsker det, konfigurerer sin browser så man får meddelelse om modtagelse af cookies på skærmen og for at kunne forhindre installationen af cookies på sin harddisk. Vær så venlig, at konsultere instruktionerne og brugsanvisningen til deres computer for mere information.


JURISDIKTION OG ANVENDELIG LOV

De anvendelige Generelle Betingelser for indholdet af Hjemmesiden af det Europæiske Institut for Vandterapi af Tyktarm® reguleres under den spanske lov. Parterne underkaster sig, til deres valg, til afgørelsen af konflikterne og med afkald af hvilken som helst anden domstol, til domstolene og tribunalerne for brugerens bopæl.

EUROPÆISKE INSTITUT FOR VANDTERAPI AF TYKTARM®

Specialiseret Center for rengøring af tyktarm
DELEGATION MADRID


TELEFON FOR HENVENDELSE: 913782573
Uafbrudt åbningstid fra Mandag til Søndag fra 9:00 til 22:00 (Inklusiv helligdage)


© 2018 Europæisk Institut for Vandterapi af Tyktarm

Opmærksomhed, vigtig bemærkning:
Alle videoer, billeder og tekster på denne hjemmeside har copyright, ophavsret, er beskyttet af Lov om intellektuel ejendom og indeholder digital certificering. Hvem som reproducerer eller kopierer hele eller dele af indholdet, værende igennem verbale medier, audiovisuelt eller skriftligt, begår en straflig lovovertrædelse med straf optil 6 års fængsel og optil 216.000 euros og speciel fratagelse af ret optil 5 år, og vi informere at med vores ret, meddeler vi myndighederne uden forudgående besked.